Privacy Platform

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen waarvan hun leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Contactpersoon

Esther Mieremet

working-privacy-platform

Over ons

Het Privacy Platform is een netwerk van Nederlandse brancheverenigingen wiens leden persoonsgegevens verwerken of verzamelen.

Het Privacy Platform heeft als doel om ondernemers te inspireren hoe privacy als een kans benut kan worden.

We werken vanuit het RESPECT4U kader. Dit kader helpt organisaties om de privacy van consumenten te beschermen en hier zelf voordeel van te hebben. Het kader is gebaseerd  op zeven principes.

Benut privacy als kans

Over het algemeen hebben organisaties nog weinig ervaring met het verzilveren van kansen op basis van het bewust omgaan met privacy. Maar juist door privacy een belangrijk onderdeel van je bedrijfsprocessen te laten zijn, weet je welke gegevens nodig zijn, hoe die verantwoord verwerkt kunnen worden en op welke manier dat de relatie met de kant kan versterken. De volgende aanpak helpt om privacy als kans te verzilveren:

  • Bedenk hoe privacy jouw dienstverlening kan versterken
  • Creëer bewustzijn dat privacy nieuwe inkomsten kan genereren
  • Kies voor een bedrijfsstrategie gericht op bewust gegevensgebruik
dame-computer-privacy-platform

“De verschuiving naar een fundamenteel gedigitaliseerde economie betekent dat, ongeacht de sector waarin je opereert, je vermogen om individuen te beschermen een onderscheidend kenmerk van je organisatie is ten opzichte van hen die een afwachtende houding hebben in genomen of die hun verantwoordelijkheden ontkennen.”

David Hofman

Director of security policy and global privacy officer at Intel Corporation.

wiel-nl

RESPECT4U

Het RESPECT4U kader geeft voorbeelden en handreikingen om de verwerking van persoonsgegevens transparant en controleerbaar te maken, om een veilige omgeving te creëren, om onvoorziene risico’s in te perken, en om baten van deze benadering zichtbaar te maken.

RESPONSIBLE

Bevorder verantwoord handelen

EMPOWERING

Geef regie aan de burger/klant

SECURE

Handel veilig en vertrouwd

PRO-ACTIVE

Wees risicobewust

ETHICAL

Voorkom discriminatie

COSTS & BENEFITS

Bekijk kosten en baten

TRANSPARANT

Wees transparant

AVG

Iedere organisatie in de EU moet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Dit geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor mkb’ers en zzp’ers die gegevens van personen verwerken.

Het Privacy Platform gaat ervan uit dat alle partijen de regels van de AVG zullen volgen. De belangrijkste van deze regels vindt u hier. Uitgebreidere informatie vindt u bij uw branchevereniging en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

dame-in-keuken-privacy-platform